10. 10. 2019, 18:00hod.

MMA Event IAF 1

Ticket sales have ended.
Date 10. 10. 2019, 18:00 hod.
Place O2 arena, Prague
Organizer Resistance s.r.o.
Organizer's instructions
Price

590 - 5000 CZK

---

wheelchairer + guide

199 + 1 CZK

Price categoriesOrientation plan - IAF1
Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box Offices
Box office - entry no. 1, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event

Box Offices

Box office - entry no. 1, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event

Pokyny pořadatele

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 universu/areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do universa/arény. Po opuštění O2 universa/areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a další předměty jejíchž seznam je uveden na vstupenkách, případně v informacích uvedených pro jednotlivou akci na www.ticketmaster.cz.

Na těchto stránkách jsou k dispozici také další informace/omezení týkající se konkrétní akce.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s.postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz.

Two new beginnings. New series in new space! The premier of IAF will take a place in O2 univerusm on 10th October 2019. 

Discussion

BUY A TICKET

close

Pick a date